Hörby Fiber

Fiber på landet

Nu är det klart att Teleservice blir tilldelade bredbandsstöd, för ett av de områden vi sökt bidrag till, för att kunna bygga ut fibernätet på landsbygden.

Området som får stödet är stora delar av Sjöbo kommun samt sydvästra delen av Hörby kommun. I utbyggnaden kommer Teleservice att göra det möjligt för ca 2500 hushåll i området att komma åt höghastighetsinternet, TV och flera andra tjänster. Det ger invånarna en möjlighet att välja det bästa av två världar när man upplever friheten av att bo och arbeta på landet men att ha kommunikationsmöjligheter som i en stad.

Utbyggnaden innebär en investering på 137 miljoner. 82 miljoner finansieras av pengar från EU landsbygdsutveckling och statsstöd. I området bor det ca 5500 personer.

Mer detaljerad information kommer att läggas ut inom kort.

Vi har sökt utbyggnadsbidrag igen för områdena Kilhult/Svensköp och Äspinge.

Beslut om dessa ska komma i april 2017

kartafiberpalandet

Karta

Nu har vi skapat en karta över området som vi får bredbandsstöd till.

Även om du inte bor inom det här området, gör ändå en intresseanmälan. Den är inte bindande, men gör att du kan få information om vår utbyggnad och om tillräckligt många är intresserade i ett område, så bygger vi ändå, precis som tidigare.

Kartan finns på följande länk.

Fiberutbyggnaden pågår för fullt!

Teleservice har flera arbetslag på plats för att förse privat- och företagskunder i stora delar av Hörby Kommun med fiber.

De tre områdena som ingick i etapp 1 och etapp 2 samt Osbyholm är klara och uppkopplade. Inkoppling sker för närvarande i nordvästra och västra Hörby, etapp 3 och 4. Detta beräknas vara klart innan nyår.

Grävning pågår i etapp 5 och 6 (se nedan). Grävning har påbörjats i Ludvigsborg.

horby5och6

 

Etapp 5 och 6: Sydöstra Hörby 

 

Det är viktigt att alla som är intresserade av fiber snarast gör en intresseanmälan så att vi vet i vilken ordning vi ska bygga ut fibernätet.

Vi kommer att bygga ut i hela Hörby tätort oavsett hur många som beställer, men vi bygger först i de områden där vi får flest beställningar.

Du har väl inte missat vårt utskick som går ut till alla i Hörby Kommun? Läs det här: Hörby kommun

Är du intresserad av gör det själv-rabatt? Läs det här: Instruktion gör det själv