Hörby Fiber

Hörby kommun och Teleservice har undertecknat en avsiktsförklaring där vi gemensamt ska verka för att nå upp till målet att 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling på minst 100 Mbit/s år 2020.
För närvarande har vi c:a 2000 hushåll och företag uppkopplade med fiber i Hörby kommun. Vi kommer att intensifiera utbyggnaden och sätter nu till ännu större resurser. Se fliken Utbyggnad.

 

Fiber på landet

Länsstyrelsen har beviljat Teleservice projektstöd för fiberutbyggnad.

Ett av områdena som vi fått utbyggnadsstöd för är större delen av västra delen av Hörby kommun (väster om väg 13) samt delar av Sjöbo kommun. I utbyggnaden kommer Teleservice att göra det möjligt för ca 2750 hushåll i området att komma åt höghastighetsinternet, TV och flera andra tjänster. Det ger invånarna en möjlighet att välja det bästa av två världar när man upplever friheten av att bo och arbeta på landet men att ha kommunikationsmöjligheter som i en stad.

Utbyggnaden innebär en investering på 153 miljoner. 92 miljoner finansieras av pengar från EU landsbygdsutveckling och statsstöd. I området bor det ca 6000 personer.

Landsbygdsområden utanför stödområdet

Vi kommer att bygga ut fiber även i områden utanför stödområdet där intresse för fiberuppkoppling finns. Tex. Östraby, Korsholm, Kölleröd, Långaröd, Önneköp, Östra Sallep, Oderup m.fl.

Kartakartafiberpalandet

Nu har vi skapat en karta över området som vi får bredbandsstöd till.

Även om du inte bor inom det här området, gör ändå en intresseanmälan. Den är inte bindande, men gör att du kan få information om vår utbyggnad och om tillräckligt många är intresserade i ett område, så bygger vi ändå, precis som tidigare.

Kartan finns på följande länk.

Fiberutbyggnaden pågår för fullt!

Teleservice har flera arbetslag på plats för att förse privat- och företagskunder i stora delar av Hörby Kommun med fiber.

De områden som ingick i etapp 1 till 6 samt Osbyholm är klara och uppkopplade.

Sista etappen i utbyggnaden av Hörby tätort som avser centrala delarna, har försenats ett halvår. Detta område kommer att utföras under hösten 2017.

Utbyggnad pågår för närvarande i Ludvigsborg och Ringsjöstrand.

 

Det är viktigt att alla som är intresserade av fiber snarast gör en intresseanmälan så att vi vet i vilken ordning vi ska bygga ut fibernätet.

Vi kommer att bygga ut i hela Hörby tätort oavsett hur många som beställer, men vi bygger först i de områden där vi får flest beställningar.