Fiberinfo om Ludvigsborg 20170505

Här kommer fiberinfo från Teleservice!

Vi håller på att färdigställa stamnätet i stora delar av Ludvigsborg (Röinge). Efter att ha grävt färdigt stamnätet i västra Röinge har ni säkert sett vår aktivitet med grävning både i centrala/gamla Ludvigsborg (vid Ludvigsborgsvägen-Kvarndammsvägen) och vid Gökhultsvägen under de senaste veckorna.

Vi håller för närvarande på att koppla in vår nya teknikbod och vår installatör Frank är på plats och gör hembesök och villaprojekterar.

Alla i Röinge och centrala Ludvigsborg som har beställt fiber från oss kommer inom de närmaste veckorna att bli kontaktade för inbokning av projekteringsbesök och kan räkna med inkoppling så snart teknikboden är installerad och klar (installationer beräknas påbörjas i juni och fortgå under sommaren).

Stamnätsgrävningen kommer inom kort att fortsätta på Enevången och där kan man räkna med inkoppling under augusti/september 2017. Därefter kommer vi att fortsätta med övriga delar av Ludvigsborg.

 Några av fördelarna med Teleservice fibernät.

  • Unik flexibel TV-lösning med möjlighet att koppla in ditt befintliga TV-nät utan att behöva digitalbox till varje TV-apparat.
  • Billiga tjänster av hög kvalitet (Teleservice utsedd som näst snabbaste fibernät i Skåne 2016, bara Vellinge stadsnät var snabbare).
  • Teleservice arbetar med moderna maskiner för att ingreppen i marken ska bli så små som möjligt – och självklart återställer vi marken efteråt så gott det går.
  • Lokalt företag med egna tekniker ger snabba svar och snabb felavhjälpning (Teleservice hade 70% snabbare felavhjälpning än övriga offererande i en upphandling av fiberinkoppling till flerfamiljshus (Österlenhem) nyligen. Denna korta felavhjälpningstid ger dig trygghet som fiberkund hos Teleservice!
  • Vi har ett fibernät som är öppet på fiber- och KO-nivå samt tjänsteleverantörsnivå till skillnad från många andra nät som bara är öppna på tjänsteleverantörsnivå. I dagsläget finns det i våra nät två tjänsteleverantörer, men vi arbetar med att få in fler.
  • Vi har ett stabilt nät med kontroll på hela kedjan från projektering, utbyggnad samt drift och underhåll av vårt nät. Vi kan vårt nät!
  • Möjlighet till samma supportnummer för alla typer av frågor i stället för att skickas mellan olika tjänsteleverantörer.

Billiga tjänster av hög kvalitet (våra Internet och TV-tjänster är ca 100-200 kr billigare/månad än de flesta andra aktörer, jämför gärna!)

Vi har ett brett utbud med tjänster som du kan välja. Här finns några exempel:

 Telefoni
Från 49,-/mån

 Internet
1Mbit/s-1000Mbit/s
Prisexempel 100/10Mbit/s 250,-/mån

 Online Backup

1GB-1TB Prisexempel 25GB 49,-/mån

 TV

En mängd olika kanaler (även utan box)
Prisexempel Basutbud 130,-/mån

Du kan läsa om våra tjänster på www.teleservice.net/tjanster

Här är en dagsfärsk bild från korsningen mellan Gökhultsvägen och Armins väg.

Ha en riktigt härlig helg!

Med Vänliga Hälsningar

Teleservice Bredband Skåne AB

Utskick Ludvigsborg 20161111

Här kommer en uppdatering gällande fiberutbyggnaden i Ludvigsborg!

Vi är nu i full gång med fiberutbyggnaden i Ludvigsborg och har påbörjat stamnätsgrävningen i Röinge. Vi uppmanar därför alla som ännu inte skickat in sin beställning att göra detta snarast.

ludvigsborggrav

Frågor: Kontakta oss på fiber@teleservice.net eller 0416-585059
Se även aktuell information på http://www.horbyfiber.se

Vänliga fiberhälsningar
Teleservice Bredband Skåne AB

0416-585059
Västergatan 14
275 30 Sjöbo
www.teleservice.net

Utskick Ludvigsborg 20161014

Teleservice har nu tagit byggbeslut för fiber i Ludvigsborg. Vi planerar att starta med stamnätsutbyggnad under månadsskiftet oktober/november 2016 förutsatt att vi får markavtal från kommunen under denna vecka.

Vi kommer att börja med stamnätsgrävning från vår huvudcentral som står i södra delen av Ludvigsborg och arbeta oss uppåt mot Röinge. Första inkopplingsetappen kommer att inkludera södra delarna av Röinge där vi fått högst andel beställningar.

 

Frågor: Kontakta oss på fiber@teleservice.net eller 0416-585059
Se även aktuell information på http://www.horbyfiber.se

 

Vänliga fiberhälsningar
Teleservice Bredband Skåne AB

0416-585059
Västergatan 14
275 30 Sjöbo
www.teleservice.net

Utskick i Osbyholm 20160915

I vårt tidigare utskick fick ni information om våra planer för inkoppling av fiber. Det var då sagt att inkoppling skulle ske under perioden juni-augusti. Dessvärre gick de planerna inte att fullfölja eftersom den placering som var tänkt för teknikboden ej blev godkänd.

Vad händer nu?
Lyckligtvis har vi nu beviljats bygglov för ny placering, vilket innebär att vi kan påbörja inkoppling av fiber till de som beställt så snart teknikboden är på plats och försedd med fiber och el. Detta är planerat att ske under hösten. Vi ber om ursäkt för förseningen och hoppas på er förståelse!

Frågor: kontakta oss på fiber@teleservice.net eller 0416-585059

 

Vänliga fiberhälsningar
Teleservice Bredband Skåne AB

0416-585059
Västergatan 14
275 30 Sjöbo
www.teleservice.net

Fiberuppdatering Hörby v25

Här kommer en uppdatering om fiberutbyggnaden i Hörby!

Hela Whilborgsområdet, gatorna norr om lokalföreningen är nu uppkopplade och klara. På västra Söderängen är grävjobben klara och inkoppling kommer att ske under de närmaste veckorna. Vi kommer att fortsätta grävningen i Statena/Ekeboda området och Slagtofta under de kommande veckorna. Vi kommer att ha full aktivitet i Hörby tätort under hela hösten och i början av nästa år så att alla som har avtal skrivna med oss kommer att ha fiber inkopplat allra senast under sommaren 2017 innan avtalen går ut.

Vi vill även passa på att bekräfta att fibernätet vi bygger är ett 100% fibernät som inte innehåller någon kopparkabel (det har nått oss att en annan aktör har spridit falska rykten om vårt fibernät och våra utbyggnadsplaner, vi beklagar detta).

Vi kommer att hålla informationsmöten den 23/8 och den 1/9. Vi återkommer med tid och plats inom några veckor. Ni är alla varmt välkomna dit för att höra mer om vårt fibernät, våra tjänster och våra utbyggnadsplaner.

Teleservice har ett samverkansavtal med Hörby kommun där vi tillsammans arbetar för att nå målet med 90% fiberuppkoppling år 2020.

Vi hoppas att ni får en riktigt skön sommar!

Frågor: Kontakta oss på fiber@teleservice.net eller 0416-585059
Se även aktuell information på http://www.horbyfiber.se

 

Vänliga fiberhälsningar
Teleservice Bredband Skåne AB

0416-585059
Västergatan 14
275 30 Sjöbo
www.teleservice.net

Fiberuppdatering Osbyholm v10

Vi har väntat på att EON skulle sätta igång sin grävning för att vi ska göra samförläggning med dem. Det är fortfarande ovisst när de sätter igång. Vi kommer oavsett vilket, sätta igång med fiberutbyggnaden i april.

Samförläggning har skett på en del av den sträcka som det gjorts grävningar på vid Banvallsvägen.

Först ska stamnätet byggas ut och tar 4-5 veckor, därefter är det villaingrävningarna på tomterna som ska göras. Går det som planerat kommer inkopplingen av fibernoderna i fastigheterna att ske under juni – augusti 2016.

För utbyggnaden i Ringsjöstrand är vi beroende av att EON kommer igång med grävningen. Inkoppling här är planerat att ske till hösten.

Frågor: Kontakta oss på fiber@teleservice.net eller 0416-585059
Se även aktuell information på http://www.horbyfiber.se

Vänliga fiberhälsningar
Teleservice Bredband Skåne AB

0416-585059
Västergatan 14
275 30 Sjöbo
www.teleservice.net

1 2 3