Utskick i Osbyholm 20160915

I vårt tidigare utskick fick ni information om våra planer för inkoppling av fiber. Det var då sagt att inkoppling skulle ske under perioden juni-augusti. Dessvärre gick de planerna inte att fullfölja eftersom den placering som var tänkt för teknikboden ej blev godkänd.

Vad händer nu?
Lyckligtvis har vi nu beviljats bygglov för ny placering, vilket innebär att vi kan påbörja inkoppling av fiber till de som beställt så snart teknikboden är på plats och försedd med fiber och el. Detta är planerat att ske under hösten. Vi ber om ursäkt för förseningen och hoppas på er förståelse!

Frågor: kontakta oss på fiber@teleservice.net eller 0416-585059

 

Vänliga fiberhälsningar
Teleservice Bredband Skåne AB

0416-585059
Västergatan 14
275 30 Sjöbo
www.teleservice.net

Fiberuppdatering Osbyholm v10

Vi har väntat på att EON skulle sätta igång sin grävning för att vi ska göra samförläggning med dem. Det är fortfarande ovisst när de sätter igång. Vi kommer oavsett vilket, sätta igång med fiberutbyggnaden i april.

Samförläggning har skett på en del av den sträcka som det gjorts grävningar på vid Banvallsvägen.

Först ska stamnätet byggas ut och tar 4-5 veckor, därefter är det villaingrävningarna på tomterna som ska göras. Går det som planerat kommer inkopplingen av fibernoderna i fastigheterna att ske under juni – augusti 2016.

För utbyggnaden i Ringsjöstrand är vi beroende av att EON kommer igång med grävningen. Inkoppling här är planerat att ske till hösten.

Frågor: Kontakta oss på fiber@teleservice.net eller 0416-585059
Se även aktuell information på http://www.horbyfiber.se

Vänliga fiberhälsningar
Teleservice Bredband Skåne AB

0416-585059
Västergatan 14
275 30 Sjöbo
www.teleservice.net

Fiberuppdatering Osbyholm November

Vi har för avsikt att sätta igång med fiberutbyggnad i Osbyholm och Ringsjöstrand i samband med att EON gräver för elkablar (samförläggning). Första besked från EON var att de skulle börja i maj Detta har blivit framflyttat några gånger. Nu är beskedet att man startar i början på nästa år.  När EON sätter igång grävningen är vi med och lägger ner fiberslangar och fortsätter sedan utbyggnaden. På grund av detta så kommer vi tidigast börja koppla in på fibernätet sommaren 2016 och kommer sedan att pågå ett halvår framåt. Vi återkommer när vi har ny information.

Nu finns även möjligheten att själv göra jobbet på egna fastigheten och få en ”Gör det själv-rabatt ” på 3 000 kr. Se vår hemsida www.horbyfiber.se för mer info. Skicka oss ett mail om ni vill utnyttja detta på fiber@teleservice.net. I avtalet står det att ni är bundna till 2015-12-31, vill ni annullera beställningen vill vi ha ett mail om detta. Hör vi inte av er så förutsätter vi att ni fortfarande vill ha anslutning.

Frågor: kontakta oss på fiber@teleservice.net eller 0416-585059

 

Vänliga fiberhälsningar
Teleservice Bredband Skåne AB

0416-585059
Västergatan 14
275 30 Sjöbo
www.teleservice.net

Fiberuppdatering i Osbyholm

Vi har haft för avsikt att sätta igång med fiberutbyggnad i Osbyholm i samband med att EON skulle gräva för elkablar (samförläggning). Första besked från EON var att de skulle börja i maj, detta blev ändrat till augusti och nu är beskedet senare i höst. När EON sätter igång grävningen är vi med och lägger ner fiberslangar och fortsätter sen utbyggnaden. P.g.a. detta så kommer vi inte kunna koppla in några på fibernätet förrän i början på nästa år. Vi återkommer med närmare besked när grävningarna kommit igång.
Ni har nu även en möjlighet att själv göra jobbet på egna fastigheten och få en ”Gör det självrabatt ” på 3 000 kr. Se vår hemsida www.horbyfiber.se för mer info. Skicka oss ett mail om ni vill utnyttja detta på fiber@teleservice.net.