Fiberuppdatering Osbyholm v10

Vi har väntat på att EON skulle sätta igång sin grävning för att vi ska göra samförläggning med dem. Det är fortfarande ovisst när de sätter igång. Vi kommer oavsett vilket, sätta igång med fiberutbyggnaden i april.

Samförläggning har skett på en del av den sträcka som det gjorts grävningar på vid Banvallsvägen.

Först ska stamnätet byggas ut och tar 4-5 veckor, därefter är det villaingrävningarna på tomterna som ska göras. Går det som planerat kommer inkopplingen av fibernoderna i fastigheterna att ske under juni – augusti 2016.

För utbyggnaden i Ringsjöstrand är vi beroende av att EON kommer igång med grävningen. Inkoppling här är planerat att ske till hösten.

Frågor: Kontakta oss på fiber@teleservice.net eller 0416-585059
Se även aktuell information på http://www.horbyfiber.se

Vänliga fiberhälsningar
Teleservice Bredband Skåne AB

0416-585059
Västergatan 14
275 30 Sjöbo
www.teleservice.net

Utskick Ringsjöstrand

Vi har för avsikt att sätta igång med fiberutbyggnad i Ringsjöstrand i samband med att EON gräver för elkablar (samförläggning). Första besked från EON var att de skulle börja i maj Detta har blivit framflyttat några gånger. Nu är beskedet att man startar i början på nästa år.  När EON sätter igång grävningen är vi med och lägger ner fiberslangar och fortsätter sedan utbyggnaden. På grund av detta så kommer vi tidigast att börja koppla in på fibernätet sommaren 2016 och det kommer sedan att pågå ett halvår framåt. Vi återkommer när vi har ny information.

Nu finns även möjligheten att själv göra jobbet på egna fastigheten och få en ”Gör det själv-rabatt ” på 3 000 kr. Se vår hemsida www.horbyfiber.se för mer info. Skicka oss ett mail om ni vill utnyttja detta på fiber@teleservice.net. I avtalet står det att ni är bundna till 2015-12-31, vill ni annullera beställningen vill vi ha ett mail om detta. Hör vi inte av er så förutsätter vi att ni fortfarande vill ha anslutning.

Frågor: kontakta oss på fiber@teleservice.net eller 0416-585059

 

Vänliga fiberhälsningar
Teleservice Bredband Skåne AB

0416-585059
Västergatan 14
275 30 Sjöbo
www.teleservice.net