Frågor & Svar


Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som uppkommer gällande fiberinkoppling och tjänster.

Hittar du inte svar på dina frågor, kontakta:
Catrine eller Amanda, kundkontakter Teleservice
E-post: fiber@teleservice.net
Telefon: 0416-58 50 59.

 

 • Hur går jag tillväga för att få fiber?
  Till att börja med måste du göra en intresseanmälan, sedan kontaktar vi dig med mer information. Intresseanmälan är ej bindande.
 • Vad är bredband?
  Bredband är ett vanligt samlingsnamn för en mängd olika tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet med hög överföringshastighet. Bredbandsuppkoppling kan användas bland annat för att surfa på internet, se på tv eller att ringa.
 • Vad är ett fibernät och hur fungerar det?
  Ett fibernät består av en eller flera tunna trådar gjorda av glas. Genom trådarna kan
  mängder av information förflyttas med ljusets hastighet från en punkt till en annan.
  Det gör att fiber är den snabbaste tekniken för bredband idag. För dig som användare innebär det att du kan surfa, se filmer, spela spel, ringa och mycket annat med högsta hastighet. Fiber läggs oftast i rör som grävs ner i marken då det är säkrast och mest ekonomiskt. Ett fibernät brukar beskrivas som en infrastruktur i fyra lager där du som kund är en slutanvändare.infratrukturlagerDet passiva nätet är den fiber som förläggs i marken och den utrustning som används vid ändpunkterna för att knyta samman nätet till en helhet, även mot andra nät. Leverantör för detta är Teleservice. Det aktiva nätet innebär att fibern ljussätts, d.v.s. att information skickas i nätet. Det görs genom särskild utrustning som placeras ut vid ändpunkterna. De företag som ljussätter fibern kallas operatörer. Här kommer Teleservice att vara en operatör, men det kan även finnas möjlighet att välja andra operatörer.Tjänstenivån är den som du som kund använder. Här finns tjänster för bredband, telefoni och tv. Även här kommer Teleservice att vara en s.k. tjänsteleverantör men det kommer också finnas möjlighet att välja andra tjänsteleverantörer.
 • Vad innebär ett öppet fibernät?
  Ett öppet fibernät innebär att du har full valfrihet att ansluta dig till vilken operatör som helst. Du kan också välja precis de tjänster du är intresserad av, antingen av den operatör du har valt eller av en annan tjänsteleverantör förutsatt att de har valt att etablera sig i nätet.
 • Vad är fördelarna med bredband via fiber?
  Idag finns flera olika sorters teknik för att få bredband, via fibernät, via telefonjacket (ADSL), via mobilnätet (mobilt bredband) eller via kabel-tv nätet. Av dessa är bredband via fiber det överlägset snabbaste för att överföra information vilket brukar benämnas som hastighet eller kapacitet. I dag använder vi allt mer kapacitet när vi surfar på internet, tittar på tv eller ringer. Till exempel hyr vi filmer via internet, ringer via internet och tittar på tv via internet. Alla de tjänster vi använder kräver också mer och mer kapacitet eftersom de innehåller mer information än tidigare. Den utvecklingen går väldigt snabbt framåt. Det gör att om du ska titta på film, ladda ner eller ladda upp stora filer eller titta på tv, så räcker inte alltid kapaciteten i andra tekniker till. Det gäller särskilt om flera i hushållet gör det samtidigt. Bredband via fiber har inte problem med kapacitet. Redan idag kan fiber leverera hastigheter på 1000 Mbit/s oberoende av hur långt du bor ifrån ”stationen”. Det motsvarar 40-100 gånger snabbare hastigheter än dagens ADSL-förbindelse. Begränsningen för fiber ligger i ändutrustningen, men oavsett det så har fibern ändå en mycket högre kapacitet än någon annan teknik för bredband.Fiber har också fördelar genom att dess livslängd, både som material och som teknik, är väldigt lång. Den utger ingen strålning och är också relativt okänslig för störningar från väder. Dock kommer bredband via fiber inte att fungera vid strömavbrott då ändutrustningen kräver el.Tillgång till bredband via fiber brukar också höja värdet på fastigheter. Fibern ger dels ett bättre bredband för nöjesbruk och dels för att bredband via fiber ger bättre förutsättningar för utbildning och arbete på distans. För en fastighet brukar värdehöjningen i princip motsvara investeringen i fibern för fastighetsägaren
 • Måste jag använda fiber, kan jag inte fortsätta använda de andra teknikerna?
  I dagsläget fungerar övriga tekniker relativt bra men deras begränsning i kapacitet börjar ge problem ju mer tjänster vi använder över internet. För att kunna få en bra kapacitet i bredband via telefonnätet får din fastighet inte ligga för långt från telestationen. Därtill har den kopparkabel som används för telefoni begränsningar i hur mycket information som kan överföras. Bredband via mobila nätet, 3G och 4G, kan vara komplement till fiber, men det har också begränsningar i kapaciteten. Det kan bero på att fastigheten befinner sig långt från en mast, att flera personer ska använda samma mobila bredband eller om många använder mobilt bredband som sänder till samma mast. För att komma upp i motsvarande kapacitet som finns i fiber måste mobilmaster placeras ut med 1 km mellanrum vilket blir väldigt kostsamt. Masterna är också beroende av tillgång till fiber för att kunna hantera högre kapacitet som tekniken 4G kräver.
 • Vem ansvarar för att jag får bredband via fiber?
  Det gör du som fastighetsägare. Enligt nationella riktlinjer ska marknadens leverantörer i huvudsak stå får utbyggnad av fibernät i de fall kommuner inte gör det.
 • Kan jag vänta och ansluta mig senare än mina grannar?
  Fiber kommer inte att läggas i ett område om färre än fem fastigheter är intresserade av
  att ansluta sig till fibernätet. Det går givetvis att samla ihop fler intresserade på längre sikt men risken är då att det blir dyrare att lägga fibern när det inte kan ske samtidigt som förläggning till närliggande områden. Om det inte heller på sikt går att samla fem intresserade fastighetsägare är risken att fibernätet inte kommer att läggas i området alls. Kommun och Teleservice bistår gärna fastighetsägare och byalag i arbetet med att skapa intresse för att ansluta sig till fibernätet.