Öppet nät

Teleservice bygger ett öppet fibernät som andra operatörer och tjänsteleverantörer kan etablera sig i. Ett öppet fibernät innebär att du har full valfrihet att ansluta dig till vilken operatör som helst. Du kan också välja precis de tjänster du är intresserad av, antingen av den operatör du har valt eller av en annan tjänsteleverantör förutsatt att de har valt att etablera sig i nätet. 

Ett fibernät består av en eller flera tunna trådar gjorda av glas. Genom trådarna kan mängder av information förflyttas med ljusets hastighet från en punkt till en annan. Det gör att fiber är den snabbaste tekniken för bredband idag. För dig som användare innebär det att du kan surfa, se filmer, spela spel, ringa och mycket annat med högsta hastighet. Fiber läggs oftast i rör som grävs ner i marken då det är säkrast och mest ekonomiskt.
Ett fibernät brukar beskrivas som en infrastruktur i fyra lager där du som kund är en slutanvändare.

fibernät

Det passiva nätet är den fiber som förläggs i marken och den utrustning som används vid ändpunkterna för att knyta samman nätet till en helhet, även mot andra nät. Leverantör för detta är Teleservice.
Det aktiva nätet innebär att fibern ljussätts, d.v.s. att information skickas i nätet. Det görs genom särskild utrustning som placeras ut vid ändpunkterna. De företag som ljussätter fibern kallas operatörer. Här kommer Teleservice att vara en operatör, men det kan även finnas möjlighet att välja andra operatörer förutsatt de valt att finnas i nätet.
Tjänstenivån är den som du som kund använder. Här finns tjänster för bredband, telefoni och tv. Även här kommer Teleservice att vara en s.k. tjänsteleverantör men det kommer också finnas möjlighet att välja andra tjänsteleverantörer som valt att finnas i nätet.
Information om vilka leverantörer som säljer sina tjänster i nätet finns på hemsidan under fliken Tjänster.