Utbyggnad

Vi är nu inne i en intensiv period med installationer i Hörby Kommun. För att få just ditt område att prioriteras, gör en beställning och be dina grannar att också göra det. Vi projekterar och bygger efter de områden som har flest beställningar.

Etablerade siter

(Första inkopplingsomgången klar)

Platser där vi finns etablerade med fibernät. Vi kan göra inkoppling i efterhand när tillräckligt många är intresserade i samma område.

 • Ludvigsborg

Hörby

 • Wihlborgsområdet
 • Stattenaområdet
 • Området mellan Vallmo- och Näckrosgatan
 • Västra Söderängen
 • Västra och nordvästra Hörby

Pågående utbyggnad

 • Centrala Hörby
 • Ludvigsborg
 • Ringsjöstrand
 • Korsholm
 • Östraby – Orås – Askeröd

Utbyggnad som påbörjas under hösten 2017

Landsbygdsprojektet

 • Askeröd – Gummarp – Lillaröd

Utbyggnad som påbörjas och slutförs under 2018

Landsbygdsprojektet

 • Västerstad, Lyby etc.

Planerad utbyggnad 2018-2019

Övriga delar av Hörby Kommun

T.ex.

Kölleröd, Långaröd, Önneköp, Östra Sallerup, Oderup m.fl.

Inkoppling i efterhand
Vid inkoppling i efterhand, när vi lämnat ett område, krävs minst 5 anslutningar vid samma tillfälle. Dessutom är kostnaden är 25000 kr vid inkoppling i efterhand.