Utskick Ludvigsborg 20161014

Teleservice har nu tagit byggbeslut för fiber i Ludvigsborg. Vi planerar att starta med stamnätsutbyggnad under månadsskiftet oktober/november 2016 förutsatt att vi får markavtal från kommunen under denna vecka.

Vi kommer att börja med stamnätsgrävning från vår huvudcentral som står i södra delen av Ludvigsborg och arbeta oss uppåt mot Röinge. Första inkopplingsetappen kommer att inkludera södra delarna av Röinge där vi fått högst andel beställningar.

 

Frågor: Kontakta oss på fiber@teleservice.net eller 0416-585059
Se även aktuell information på http://www.horbyfiber.se

 

Vänliga fiberhälsningar
Teleservice Bredband Skåne AB

0416-585059
Västergatan 14
275 30 Sjöbo
www.teleservice.net