Varför fiber?


Framtidssäkring

Många nya tjänster kommer att kräva höga hastigheter. Dessutom är nya tjänster på väg, t.ex. inom vård och media.

Hög hastighet
På internet finns tjänster som kräver allt mer bandbredd. Många tjänster tar mycket bandbredd, t.ex. tjänster som Svtplay, Viaplay och Netflix. Då behövs en hög hastighet. I ett hushåll där flera personer vill kunna använda internettjänster samtidigt är en snabb uppkoppling än viktigare. Hög hastighet kan användas både för upp- och nedladdning.

Korta svarstider
Svarstider är väldigt viktigt för dem som spelar spel, men även om man använder andra funktioner som kräver tät kommunikation med servrar eller andra datorer.

Störningsfritt
Eftersom fiber inte innehåller någon metall är den helt okänslig för elektromagnetiska störningar eller åska. Aktiv utrustning kan dock skadas via åsknedslag i elnätet

Intressantare fastighet
Vid valet mellan två liknande fastigheter kan fiberanslutningen vara avgörande.

Stor kapacitet
Fiber kan föra över stora mängder information av många olika typer samtidigt. Även om framtida tjänster kan komma att kräva ännu högre hastigheter än de som finns idag så kommer fiberkapaciteten att vara tillräcklig.

Avståndsoberoende
Det är samma hastighet och kvalitet på en förbindelse oavsett hur långt från kopplingspunkten den är.